Αγγλικά

likes

Ελληνικά
αρέσει, αρέσουν, συμπαθεί

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
likesΠαράδειγμαShe likes animals.ΜετάφρασηΤης αρέσουν τα ζώα.
likeΠαράδειγμαI like ducks and birds.ΜετάφρασηΜου αρέσουν οι πάπιες και τα πουλιά.
likedΠαράδειγμαWe liked that hotel.ΜετάφρασηΜας άρεσε εκείνο το ξενοδοχείο.
likeΠαράδειγμαWhy did he not like the hotel?ΜετάφρασηΓιατί δεν του άρεσε το ξενοδοχείο;
likeΠαράδειγμαAn apple is not like an orange.ΜετάφρασηΈνα μήλο δεν είναι σαν ένα πορτοκάλι.

κλίση ρήματος like

PersonPresentPast
Ilikeliked
he/she/itlikesliked
you/we/theylikeliked
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.