Γλώσσα ιστοσελίδας: Ελληνικά
Ξεκίνα

leader

Μετάφραση
αρχηγός (nom. sing.), ηγέτης (nom. sing.)
He
heisa
αυτός είναι
αυτός είναι
είναι
αυτός (can be omitted)
is
heisa
αυτός είναι
αυτός είναι
είναι
είναι
βρίσκεται
a
heisa
αυτός είναι
ένας
ένα
μία
strong
δυνατός (m) (nom sing)
δυνατός
ισχυρός
leader
ηγέτης (nom. sing.)
αρχηγός (nom. sing.)
.
Αυτός είναι ένας δυνατός ηγέτης.
2 σχόλια
He
heisa
αυτός είναι
αυτός είναι
είναι
αυτός (can be omitted)
is
heisa
αυτός είναι
αυτός είναι
είναι
είναι
βρίσκεται
a
heisa
αυτός είναι
ένας
ένα
μία
strong
δυνατός (m) (nom sing)
δυνατός
ισχυρός
leader
ηγέτης (nom. sing.)
αρχηγός (nom. sing.)
.
Αυτός είναι ένας δυνατός ηγέτης.
2 σχόλια
My
mygrandfather
Ο παππούς μου
μου
το ... μου
η ... μου
grandfather
mygrandfather
Ο παππούς μου
παππούς (m) (nom)
(του) παππού (m) (gen)
παππού
is
είναι
βρίσκεται
the
ο
τις
το
leader
αρχηγός (nom. sing.)
ηγέτης (nom. sing.)
of
ofthis
αυτού
της
των
από
this
ofthis
αυτού
αυτός ο
αυτήν την
αυτόν τον
community
κοινότητας
κοινότητα
.
Ο παππούς μου είναι ο αρχηγός αυτής της κοινότητας.
Προβολή περισσότερων προτάσεων

Σχετικές συζητήσεις

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.