Γλώσσα ιστοσελίδας: Ελληνικά
Ξεκίνα

include

Μετάφραση
συμπεριλαμβάνουν, περιλαμβάνουν, συμπεριλαμβάνεις
They
αυτοί (m)(nom)
αυτά (n)(nom/acc)
αυτά
include
συμπεριλαμβάνουν
περιλαμβάνουν
περιλαμβάνει
the
thedoctors
οι γιατρόι
τους
το
στις
doctors
thedoctors
οι γιατρόι
γιατρούς
ιατροί
γιατροί
.
Αυτοί συμπεριλαμβάνουν τους γιατρούς.
1 σχόλιο
They
αυτοί (m)(nom)
αυτά (n)(nom/acc)
αυτά
include
συμπεριλαμβάνουν
περιλαμβάνουν
περιλαμβάνει
the
τις
το
τα
dates
ημερομηνίες
.
Αυτοί συμπεριλαμβάνουν τις ημερομηνίες.
They
αυτοί (m)(nom)
αυτά (n)(nom/acc)
αυτά
include
περιλαμβάνουν
συμπεριλαμβάνουν
περιλαμβάνει
you
σε
εσένα
σου
.
Αυτοί σε περιλαμβάνουν.

Όλες οι κλίσεις του include


PersonPresentPast
Iincludeincluded
he/she/itincludesincluded
you/we/theyincludeincluded

Σχετικές συζητήσεις

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.