Αγγλικά

historical

Ελληνικά
ιστορική, ιστορικό, ιστορικά

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
historicalΠαράδειγμαIt is a historical date.ΜετάφρασηΕίναι μία ιστορική ημερομηνία.
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.