Γλώσσα ιστοσελίδας: Ελληνικά
Ξεκίνα

fourth

Μετάφραση
τέταρτο, τέταρτος, τέταρτη
The
thethirdmonth
ο τρίτος μήνας
ο
το
στις
third
thethirdmonth
ο τρίτος μήνας
τρίτος
τρίτο
τρίτη
month
thethirdmonth
ο τρίτος μήνας
μήνας
is
είναι
βρίσκεται
March
Μάρτιος
Μάρτης
μάρτιο
and
και
the
ο
το
στις
fourth
τέταρτος
τέταρτο
τέταρτου
month
μήνας
is
είναι
βρίσκεται
April
Απρίλιος
απρίλιο
.
Ο τρίτος μήνας είναι ο Μάρτιος και ο τέταρτος μήνας είναι ο Απρίλιος.
What
ποιο
ποια
τι
is
είναι
βρίσκεται
the
thenameof
το όνομα του
το
στις
τα
name
thenameof
το όνομα του
το όνομα
όνομα (n)(nom/acc)
πες
of
thenameof
το όνομα του
του
της
των
your
σου
το...σου/σας
του/της ... σου/σας
fourth
τέταρτου
τέταρτο
τέταρτος
child
παιδιού (gen)
παιδί (n)(nom/acc)
?
Ποιο είναι το όνομα του τέταρτου παιδιού σου;
Thursday
η Πέμπτη
Πέμπτη
is
είναι
βρίσκεται
the
η
τις
το
fourth
τέταρτη
τέταρτος
τέταρτου
day
μέρα
ημέρα/μέρα (f) (nom/acc)
τη μέρα
of
ofthe
του
της
των
από
the
ofthe
του
η
τις
το
week
εβδομάδας.
της προηγούμενης
εβδομάδα
.
Η Πέμπτη είναι η τέταρτη μέρα της εβδομάδας.
Προβολή περισσότερων προτάσεων
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.