Γλώσσα ιστοσελίδας: Ελληνικά
Ξεκίνα

fourteen

Μετάφραση
δεκατέσσερα (count; n), δεκατέσσερα (number), δεκατέσσερις (count; m/f)
The
η
το
στις
work
δουλεύουμε
εργάζονται
δουλεύουν
takes
παίρνει
fourteen
δεκατέσσερα (count; n)
δεκατέσσερα (number)
δεκατέσσερις (count; m/f)
years
χρόνια
έτη
.
Η δουλειά παίρνει δεκατέσσερα χρόνια.
3 σχόλια
I
ihave
έχω
εγώ έχω
εγώ
have
ihave
έχω
εγώ έχω
έχω
έχουμε
έχεις
thirteen
δεκατρείς
δεκατρία
δεκατριών
cats
(οι) γάτες (f) (nom/acc)
τις γάτες
γάτους (m) (acc)
and
και
fourteen
δεκατέσσερις (count; m/f)
δεκατέσσερα (count; n)
δεκατέσσερα (number)
dogs
σκύλους (acc)
σκυλιά
σκύλων (gen)
.
Έχω δεκατρείς γάτες και δεκατέσσερις σκύλους.
I
isee
βλέπω
Εγώ βλέπω
να δω
εγώ
see
isee
βλέπω
Εγώ βλέπω
να δω
βλέπω
δει
(να) δουν (3rd pl)
fourteen
δεκατέσσερις (count; m/f)
δεκατέσσερα (count; n)
δεκατέσσερα (number)
different
διαφορετικούς (m)(acc pl)
διαφορετικά(n)(nom/acc pl
διαφορετικός (m) (nom sin
people
ανθρώπους (m) (acc)
άτομα
άτομα (n)(nom/acc pl)
.
Βλέπω δεκατέσσερις διαφορετικούς ανθρώπους.
Προβολή περισσότερων προτάσεων

Σχετικές συζητήσεις

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.