Γλώσσα ιστοσελίδας: Ελληνικά
Ξεκίνα

fork

Μετάφραση
πιρούνι, πηρούνι
The
τα
τις
το
forks
πιρούνια
πηρούνια
are
areyours
είναι δικά σου
είναι
είμαστε
είσαι
yours
areyours
είναι δικά σου
δικά σου/σας (n)(pl0
δικοί σου/σας (m)(pl)
δικές σου/σας (f)(pl)
.
Τα πιρούνια είναι δικά σας.
1 σχόλιο
She
shehas
αυτή έχει
αυτή πρέπει
αυτή
(can be omitted)
has
shehas
αυτή έχει
αυτή πρέπει
έχει
the
τα
η
τις
forks
πιρούνια
πηρούνια
.
Αυτή έχει τα πιρούνια.
2 σχόλια
He
heeats
τρώει
αυτός (can be omitted)
eats
heeats
τρώει
τρώει (3rd sing.)
τρώει
with
withafork
με πιρούνι
με
με τον/την/το
με τα/τις/τους
a
withafork
με πιρούνι
ένα
μία
μια
fork
withafork
με πιρούνι
πηρούνι
πιρούνι
.
Αυτός τρώει με ένα πηρούνι.
Προβολή περισσότερων προτάσεων

Σχετικές συζητήσεις

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.