Αγγλικά

first

Ελληνικά
πρώτη, πρώτος, πρώτο

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
firstΠαράδειγμαToday is the first Tuesday of the month.ΜετάφρασηΣήμερα είναι η πρώτη Τρίτη του μήνα.
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.