Γλώσσα ιστοσελίδας: Ελληνικά
Ξεκίνα

eyes

Μετάφραση
μάτια
I
εγώ
want
θέλω
θέλεις
you
youtoopenyoureyes
ν' ανοίξεις τα μάτια σου.
σου
σας
εσείς
to
youtoopenyoureyes
ν' ανοίξεις τα μάτια σου.
να ανοίξω
να
που
για
open
youtoopenyoureyes
ν' ανοίξεις τα μάτια σου.
να ανοίξω
ανοίξεις
ανοικτή
ανοίγουν
your
youtoopenyoureyes
ν' ανοίξεις τα μάτια σου.
σου
τα...σου
τα/οι... σας/σου
eyes
youtoopenyoureyes
ν' ανοίξεις τα μάτια σου.
μάτια
.
Εγώ θέλω ν' ανοίξεις τα μάτια σου.
4 σχόλια
She
shehas
αυτή έχει
αυτή πρέπει
αυτή
(can be omitted)
has
shehas
αυτή έχει
αυτή πρέπει
έχει
big
μεγάλα
μεγάλος
μεγάλη
blue
μπλε (invariable)
μπλε
μπλε χρώμα
eyes
μάτια
.
Αυτή έχει μεγάλα μπλε μάτια.
0 σχόλια
My
myeyes
τα μάτια μου
μου
το ... μου
η ... μου
eyes
myeyes
τα μάτια μου
μάτια
are
είναι
είμαστε
είσαι
blue
μπλε (invariable)
μπλε
μπλε χρώμα
.
Τα μάτια μου είναι μπλε.

Σχετικές συζητήσεις

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.