Αγγλικά

excellent

Ελληνικά
άριστη, άριστο, άριστα

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
excellentΠαράδειγμαHe is an excellent student.ΜετάφρασηΑυτός είναι ένας άριστος μαθητής.
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.