Γλώσσα ιστοσελίδας: Ελληνικά
Ξεκίνα

effect

Μετάφραση
επίδραση, αποτέλεσμα, επίπτωση
What
whatare
Ποιες είναι
ποια είναι
ποιοι είναι
ποια
τι
ποιο
are
whatare
Ποιες είναι
ποια είναι
ποιοι είναι
είναι
είμαστε
είσαι
the
οι
τα
το
effects
επιδράσεις
συνέπειες
επιπτώσεις
?
Ποιες είναι οι επιδράσεις;
1 σχόλιο
The
theeffect
η επίδραση
το αποτέλεσμα
το
η
τα
effect
theeffect
η επίδραση
το αποτέλεσμα
αποτέλεσμα
επίδραση
επίπτωση
is
είναι
βρίσκεται
almost
σχεδόν
περίπου
the
thesame
το ίδιο
η ίδια
την ίδια
το
η
τα
same
thesame
το ίδιο
η ίδια
την ίδια
ίδια
ίδιο
ίδιος
.
Η επίδραση είναι σχεδόν η ίδια.
The
thewine
το κρασί
το
τα
οι
wine
thewine
το κρασί
το κρασί
κρασί
κρασιού (gen sing)
has
έχει
an
μία
ένα
έναν
effect
επίδραση
αποτέλεσμα
επίπτωση
.
Το κρασί έχει μία επίδραση.
Προβολή περισσότερων προτάσεων

Σχετικές συζητήσεις

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.