Αγγλικά

drunk

Ελληνικά
πιει, μεθυσμένη, μεθυσμένος

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
drinksΠαράδειγμαI eat an apple and she drinks water.ΜετάφρασηΕγώ τρώω ένα μήλο κι αυτή πίνει νερό.
drinkΠαράδειγμαI eat bread and drink water.ΜετάφρασηΕγώ τρώω ψωμί και πίνω νερό.
drankΠαράδειγμαShe drank five glasses of water.ΜετάφρασηΑυτή ήπιε πέντε ποτήρια νερό.
drunkΠαράδειγμαHe sleeps after he has drunk.ΜετάφρασηΑυτός κοιμάται αφού έχει πιει.
drinkingΠαράδειγμαA dog is drinking and some elephants are eating.ΜετάφρασηΈνας σκύλος πίνει και μερικοί ελέφαντες τρώνε.
drinkΠαράδειγμαMy father did not drink wine yesterday.ΜετάφρασηΟ πατέρας μου δεν ήπιε κρασί χθες.

κλίση ρήματος drink

PersonPresentPast
Idrinkdrank
he/she/itdrinksdrank
you/we/theydrinkdrank
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.