Γλώσσα ιστοσελίδας: Ελληνικά
Ξεκίνα

different

Μετάφραση
αλλιώτικο, διαφορετικά(n)(nom/acc pl, διαφορετικές(f)(nom/acc p
He
heis
αυτός είναι
είναι
αυτός (can be omitted)
is
heis
αυτός είναι
είναι
είναι
βρίσκεται
different
διαφορετικός (m) (nom sin
διαφορετικά(n)(nom/acc pl
διαφορετική(f)(nom/acc s)
.
Αυτός είναι διαφορετικός.
2 σχόλια
Today
σήμερα
is
isadifferent
είναι μια διαφορετική
είναι
βρίσκεται
a
isadifferent
είναι μια διαφορετική
μία
μια
ένα
different
isadifferent
είναι μια διαφορετική
διαφορετική(f)(nom/acc s)
διαφορετικά(n)(nom/acc pl
διαφορετικός (m) (nom sin
day
ημέρα/μέρα (f) (nom/acc)
μέρα
τη μέρα
.
Σήμερα είναι μία διαφορετική ημέρα.
My
mysisters
οι αδελφές μου
μου
το ... μου
η ... μου
sisters
mysisters
οι αδελφές μου
αδελφές
αδερφές
are
είναι
είμαστε
είσαι
different
διαφορετικές(f)(nom/acc p
διαφορετικά(n)(nom/acc pl
διαφορετικός (m) (nom sin
.
Οι αδελφές μου είναι διαφορετικές.
Προβολή περισσότερων προτάσεων

Σχετικές συζητήσεις

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.