Αγγλικά

develop

Ελληνικά
να αναπτυχθώ, αναπτύσσω, αναπτύξω

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
developedΠαράδειγμαThe director has developed a few ideas.ΜετάφρασηΟ διευθυντής έχει αναπτύξει λίγες ιδέες.
developΠαράδειγμαThey have six months to develop this.ΜετάφρασηΈχουν έξι μήνες για να αναπτύξουν αυτό.

κλίση ρήματος develop

PersonPresentPast
Idevelopdeveloped
he/she/itdevelopsdeveloped
you/we/theydevelopdeveloped
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.