Αγγλικά

delivers

Ελληνικά
διανέμει, μοιράζει, παραδίδει

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
deliversΠαράδειγμαThe man delivers the food.ΜετάφρασηΟ άντρας παραδίδει το φαγητό.
deliverΠαράδειγμαWe deliver at night.ΜετάφρασηΕμείς διανέμουμε την νύχτα.

κλίση ρήματος deliver

PersonPresentPast
Ideliverdelivered
he/she/itdeliversdelivered
you/we/theydeliverdelivered
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.