Αγγλικά

definitely

Ελληνικά
ασφαλώς, βέβαια, βεβαίως

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
definitelyΠαράδειγμαThe answer is definitely not.ΜετάφρασηΗ απάντηση είναι ασφαλώς όχι.
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.