Αγγλικά

cover

Ελληνικά
καλύψει, καλύψουν, καλύπτω

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
coverΠαράδειγμαThe teacher will cover the answers.ΜετάφρασηΟ δάσκαλος θα καλύψει τις απαντήσεις.

κλίση ρήματος cover

PersonPresentPast
Icovercovered
he/she/itcoverscovered
you/we/theycovercovered
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.