Γλώσσα ιστοσελίδας: Ελληνικά
Ξεκίνα

course

Μετάφραση
μάθημα, γήπεδο
I
idonothave
δεν έχω
δεν μ'αρέσει
εγώ
do
idonothave
δεν έχω
δεν μ'αρέσει
δεν
δε
not
idonothave
δεν έχω
δεν μ'αρέσει
δεν
δε
δεν
όχι
have
idonothave
δεν έχω
έχω
έχουμε
έχεις
a
acourse
μάθημα
ένα
μία
μια
course
acourse
μάθημα
μάθημα
γήπεδο
.
Εγώ δεν έχω μάθημα.
2 σχόλια
Yes
ναι
,
of
ofcourse
φυσικά
φυσικά και
βεβαίως
της
των
από
course
ofcourse
φυσικά
φυσικά και
βεβαίως
γήπεδο
μάθημα
.
Ναι, φυσικά.
6 σχόλια
Of
ofcourse
φυσικά
φυσικά και
βεβαίως
της
των
από
course
ofcourse
φυσικά
φυσικά και
βεβαίως
γήπεδο
μάθημα
not
όχι
δεν
Φυσικά όχι
2 σχόλια
Προβολή περισσότερων προτάσεων

Σχετικές συζητήσεις

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.