Αγγλικά

count

Ελληνικά
μετράει, μετρήσει, μετράνε

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
countsΠαράδειγμαHe counts on his friends.ΜετάφρασηΑυτός υπολογίζει στους φίλους του.
countΠαράδειγμαThey count from one to three.ΜετάφρασηΜετρούν από το ένα έως το τρία.
countΠαράδειγμαYou will count from one to five.ΜετάφρασηΘα μετρήσεις από το ένα μέχρι το πέντε.

κλίση ρήματος count

PersonPresentPast
Icountcounted
he/she/itcountscounted
you/we/theycountcounted
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.