Αγγλικά

continue

Ελληνικά
συνεχίσουμε, συνεχίζω, συνεχίσουν

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
continuesΠαράδειγμαShe continues to eat the meal.ΜετάφρασηΑυτή συνεχίζει να τρώει το γεύμα.
continueΠαράδειγμαHe said that he is not going to continue.ΜετάφρασηΑυτός είπε ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει.

κλίση ρήματος continue

PersonPresentPast
Icontinuecontinued
he/she/itcontinuescontinued
you/we/theycontinuecontinued
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.