Αγγλικά

competitions

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΑριθμόςΠαράδειγμαΜετάφραση
competitionΑριθμόςενικόςΠαράδειγμαThere is much competition in this city.ΜετάφρασηΥπάρχει πολύς ανταγωνισμός σε αυτήν την πόλη.
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.