Αγγλικά

change

Ελληνικά
αλλαγή, αλλάξω, αλλάζουν

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
changeΠαράδειγμαThey change from day to day.ΜετάφρασηΑυτοί αλλάζουν από μέρα σε μέρα.
changedΠαράδειγμαYou girls have changed.ΜετάφρασηΕσείς κορίτσια έχετε αλλάξει.
changeΠαράδειγμαThey will change their work.ΜετάφρασηΑυτοί θα αλλάξουν την δουλειά τους.
changeΠαράδειγμαI see a change in the seasons.ΜετάφρασηΕγώ βλέπω μία αλλαγή στις εποχές.
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.