Αγγλικά

calendar

Ελληνικά
ημερολόγιο

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΑριθμόςΠαράδειγμαΜετάφραση
calendarΑριθμόςενικόςΠαράδειγμαThe man has a calendar.ΜετάφρασηΟ άντρας έχει ένα ημερολόγιο.
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.