Αγγλικά

bed

Ελληνικά
κρεβάτι, κλίνη, ντιβάνι

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΑριθμόςΠαράδειγμαΜετάφραση
bedΑριθμόςενικόςΠαράδειγμαThere is a cat under the bed, and a cat on the table.ΜετάφρασηΥπάρχει μια γάτα κάτω από το κρεβάτι και μια γάτα πάνω στο τραπέζι.
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.