Γλώσσα ιστοσελίδας: Ελληνικά
Ξεκίνα

bathroom

Μετάφραση
μπάνιο, τουαλέτα, αποχωρητήριο
The
thesecretary
η γραμματέας
Ο γραμματέας
στο
η
το
secretary
thesecretary
η γραμματέας
Ο γραμματέας
γραμματέας
γραμματέας (m)/f) (nom)
γραμματέα (gen/acc)
never
nevergoes
δεν πηγαίνει ποτέ
δεν πάει ποτέ
ποτέ δεν
ποτέ
δεν...ποτέ
goes
goesto
πάει
πηγαίνει
πάει
να παει
to
tothe
στο
στο (n)(sing)
στην
που
για
να
the
tothe
στο
στο (n)(sing)
στην
στο
η
το
bathroom
μπάνιο
λουτρό
τουαλέτα
in
in...house
στο σπίτι του/της...
(μέσα) στη(ν)...μου (f)
στο
στην
στη
my
mysister's
της αδερφής μου
η αδερφή μου
η αδελφή μου
μου
η ... μου
το ... μου
sister
mysister's
της αδερφής μου
η αδερφή μου
η αδελφή μου
αδελφής (gen)
αδερφή (f) (nom/acc)
αδελφή (f) (nom/acc)
's
mysister's
της αδερφής μου
είναι
house
in...house
στο σπίτι του/της...
σπίτι
,
it
itisvery
είναι πολύ
είναι
αυτό είναι
αυτή είναι
το
is
itisvery
είναι πολύ
είναι
αυτό είναι
αυτή είναι
είναι
βρίσκεται
very
itisvery
είναι πολύ
πολύ
πάρα πολύ (more intense)
πάρα
dirty
βρόμικο
βρόμικη
βρώμικο
.
Η γραμματέας δεν πηγαίνει ποτέ στο μπάνιο στο σπίτι της αδερφής μου, είναι πολύ βρόμικο.
The
το
τα
οι
house
σπίτι
has
hasa
έχει
έχει
a
hasa
έχει
ένα
μία
μια
modern
μοντέρνο
σύγχρονη
μοντέρνα
bathroom
μπάνιο
λουτρό
τουαλέτα
.
Το σπίτι έχει ένα μοντέρνο μπάνιο.
Why
γιατί (interrogative)
γιατί
are
areyou
είσαι
είσαι (sing)
είστε/είσαστε (pl)
είσαι
είμαστε
βρίσκονται
you
areyou
είσαι
είσαι (sing)
είστε/είσαστε (pl)
εσείς
εσύ
σου
in
inthebathroom
μέσα στο μπάνιο
στο
στην
στο
στην
στη
the
inthebathroom
μέσα στο μπάνιο
στο
στην
στο
το
τα
bathroom
inthebathroom
μέσα στο μπάνιο
μπάνιο
λουτρό
τουαλέτα
?
Γιατί είσαι μέσα στο μπάνιο;
Προβολή περισσότερων προτάσεων
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.