Αγγλικά

around

Ελληνικά
γύρω, γύρω από, τριγύρω

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
aroundΠαράδειγμαThe area around my house is a beautiful neighborhood with parks and churches.ΜετάφρασηΗ περιοχή γύρω από το σπίτι μου είναι μια όμορφη γειτονιά με πάρκα κι εκκλησίες.
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.