Γλώσσα ιστοσελίδας: Ελληνικά
Ξεκίνα

actress

Μετάφραση
ηθοποιός
She
sheisnot
αυτή δεν είναι
αυτή είναι
είναι
βρίσκεται
αυτή
(can be omitted)
is
sheisnot
αυτή δεν είναι
δεν είναι
αυτή είναι
είναι
είναι
βρίσκεται
not
sheisnot
αυτή δεν είναι
δεν είναι
δεν
όχι
an
anactress
ηθοποιός
ένα
μία
έναν
actress
anactress
ηθοποιός
ηθοποιός
,
but
αλλά
όμως
ωστόσο
she
sheis
αυτή είναι
είναι
βρίσκεται
αυτή
(can be omitted)
is
sheis
αυτή είναι
είναι
βρίσκεται
είναι
βρίσκεται
a
amodel
μοντέλο
ένα
μία
μια
model
amodel
μοντέλο
μοντέλο
υπόδειγμα
.
Αυτή δεν είναι ηθοποιός, αλλά είναι μοντέλο.
1 σχόλιο
The
theactress
η ηθοποιός
το
η
τη
actress
theactress
η ηθοποιός
ηθοποιός
works
δουλεύει
δουλεύει σε
εργάζεται
all
allnight
όλο το βράδυ.
όλο
όλη
Όλοι οι (m)(nom)
night
allnight
όλο το βράδυ.
βράδυ (n) (nom/acc)
νύχτα (f) (nom/acc)
βραδιά
.
Η ηθοποιός δουλεύει όλο το βράδυ.
2 σχόλια
She
sheisnot
αυτή δεν είναι
αυτή είναι
είναι
βρίσκεται
αυτή
(can be omitted)
is
sheisnot
αυτή δεν είναι
δεν είναι
αυτή είναι
είναι
είναι
βρίσκεται
not
sheisnot
αυτή δεν είναι
δεν είναι
δεν
όχι
an
anactress
ηθοποιός
ένα
μία
έναν
actress
anactress
ηθοποιός
ηθοποιός
,
but
αλλά
όμως
ωστόσο
she
sheis
αυτή είναι
είναι
βρίσκεται
αυτή
(can be omitted)
is
sheis
αυτή είναι
είναι
βρίσκεται
είναι
βρίσκεται
a
amodel
μοντέλο
ένα
μία
μια
model
amodel
μοντέλο
μοντέλο
υπόδειγμα
.
Αυτή δεν είναι ηθοποιός, αλλά είναι μοντέλο.
1 σχόλιο
Προβολή περισσότερων προτάσεων
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.