Γλώσσα ιστοσελίδας: Ελληνικά
Ξεκίνα

accident

Μετάφραση
ατύχημα
He
heis
αυτός είναι
είναι
αυτός (can be omitted)
is
heis
αυτός είναι
είναι
είναι
βρίσκεται
responsible
υπεύθυνος
υπεύθυνα
υπεύθυνη
for
forthat
για εκείνο
γι' αυτό
για
για τη(ν)
και για
that
forthat
για εκείνο
γι' αυτό
πως
που
τόσο
car
caraccident
αυτοκινητιστικό ατύχημα
το αυτοκινητιστικό
αυτοκίνητο
αμάξι
accident
caraccident
αυτοκινητιστικό ατύχημα
το αυτοκινητιστικό
ατύχημα
.
Αυτός είναι υπεύθυνος για εκείνο το αυτοκινητιστικό ατύχημα.
1 σχόλιο
He
heis
αυτός είναι
είναι
αυτός (can be omitted)
is
heis
αυτός είναι
είναι
είναι
βρίσκεται
responsible
υπεύθυνος
υπεύθυνα
υπεύθυνη
for
forthat
για εκείνο
γι' αυτό
για
για τη(ν)
και για
that
forthat
για εκείνο
γι' αυτό
πως
που
τόσο
car
caraccident
αυτοκινητιστικό ατύχημα
το αυτοκινητιστικό
αυτοκίνητο
αμάξι
accident
caraccident
αυτοκινητιστικό ατύχημα
το αυτοκινητιστικό
ατύχημα
.
Αυτός είναι υπεύθυνος για εκείνο το αυτοκινητιστικό ατύχημα.
1 σχόλιο
He
heis
αυτός είναι
είναι
αυτός (can be omitted)
is
heis
αυτός είναι
είναι
είναι
βρίσκεται
responsible
υπεύθυνος
υπεύθυνα
υπεύθυνη
for
forthat
για εκείνο
γι' αυτό
για
για τη(ν)
και για
that
forthat
για εκείνο
γι' αυτό
πως
που
τόσο
car
caraccident
αυτοκινητιστικό ατύχημα
το αυτοκινητιστικό
αυτοκίνητο
αμάξι
accident
caraccident
αυτοκινητιστικό ατύχημα
το αυτοκινητιστικό
ατύχημα
.
Αυτός είναι υπεύθυνος για εκείνο το αυτοκινητιστικό ατύχημα.
1 σχόλιο
Προβολή περισσότερων προτάσεων

Σχετικές συζητήσεις

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.