Αγγλικά

access

Ελληνικά
πρόσβαση, προσβαίνω

Παραδείγματα προτάσεων

ΛέξηΠαράδειγμαΜετάφραση
accessΠαράδειγμαI will access the site from my computer.ΜετάφρασηΕγώ θα έχω πρόσβαση στην ιστοσελίδα από τον υπολογιστή μου.
accessΠαράδειγμαOnly the teacher has access to that room.ΜετάφρασηΜόνο ο δάσκαλος έχει πρόσβαση σ' εκείνο το δωμάτιο.
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.