Γλώσσα ιστοσελίδας: Ελληνικά
Ξεκίνα

access

Μετάφραση
πρόσβαση, προσβαίνω
I
iwillaccess
εγώ θα έχω πρόσβαση
εγώ
will
iwillaccess
εγώ θα έχω πρόσβαση
θα προσβώ
θα
access
iwillaccess
εγώ θα έχω πρόσβαση
θα προσβώ
πρόσβαση
προσβαίνω
the
τον
το
τα
site
ιστοσελίδα (nom. sing.)
ιστότοπο (acc. sing.)
η σελίδα
from
από
my
mycomputer
ο υπολογιστής μου
μου
το ... μου
η ... μου
computer
mycomputer
ο υπολογιστής μου
υπολογιστής
.
Εγώ θα έχω πρόσβαση στην ιστοσελίδα από τον υπολογιστή μου.
5 σχόλια
How
πώς
πόσα
πόσο
will
williaccess
θα έχω πρόσβαση
θα
I
williaccess
θα έχω πρόσβαση
εγώ
access
williaccess
θα έχω πρόσβαση
πρόσβαση
προσβαίνω
the
theinformation
στην πληροφορία
το
τα
οι
information
theinformation
στην πληροφορία
πληροφορία
πληροφορίες
?
Πώς θα έχω πρόσβαση στην πληροφορία;
2 σχόλια
I
iwillaccess
εγώ θα έχω πρόσβαση
εγώ
will
iwillaccess
εγώ θα έχω πρόσβαση
θα προσβώ
θα
access
iwillaccess
εγώ θα έχω πρόσβαση
θα προσβώ
πρόσβαση
προσβαίνω
from
fromhere
από εδώ
από
here
fromhere
από εδώ
εδώ
.
Εγώ θα έχω πρόσβαση από εδώ.
7 σχόλια
Προβολή περισσότερων προτάσεων
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.