Γλώσσα ιστοσελίδας: Ελληνικά
Ξεκίνα

February

Μετάφραση
Φεβρουάριος, Φλεβάρης, ο Φεβρουάριος
January
Ιανουάριος
ιανουάριο
and
και
February
ο Φεβρουάριος
Φεβρουάριος
ο Φλεβάρης
are
είναι
είμαστε
είσαι
months
μήνες
of
oftheyear
του χρόνου
του
του
της
των
the
oftheyear
του χρόνου
του
ο χρόνος
ο
το
τα
year
oftheyear
του χρόνου
ο χρόνος
.
Ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος είναι μήνες του χρόνου.
0 σχόλια
February
Φεβρουάριος
ο Φεβρουάριος
ο Φλεβάρης
,
March
Μάρτιος
μάρτιο
μάρτη
and
και
April
Απρίλιος
απρίλιο
Φεβρουάριος, Μάρτιος και Απρίλιος
9 σχόλια
January
Ιανουάριος
ιανουάριο
and
και
February
ο Φεβρουάριος
Φεβρουάριος
ο Φλεβάρης
are
είναι
είμαστε
είσαι
months
μήνες
of
oftheyear
του χρόνου
του
του
της
των
the
oftheyear
του χρόνου
του
ο χρόνος
ο
το
τα
year
oftheyear
του χρόνου
ο χρόνος
.
Ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος είναι μήνες του χρόνου.
0 σχόλια
Προβολή περισσότερων προτάσεων

Σχετικές συζητήσεις

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.