'

Μετάφραση
'
I
iread
εγώ διαβάζω
διαβάζω
εγώ
read
readthe
διαβάστε το
διαβάζω
διαβάζω (1st sing)
διάβασε
the
theboys'
των αγοριών
του αγοριού
τα αγόρια
το
boys
theboys'
των αγοριών
του αγοριού
τα αγόρια
αγοριών (gen)
αγόρια
αγόρια (n)(nom/acc)
'
newspaper
εφημερίδα (f)(nom/acc)
.
Εγώ διαβάζω την εφημερίδα των αγοριών.
3 σχόλια
The
theboys'
των αγοριών
του αγοριού
τα αγόρια
το
boys
theboys'
των αγοριών
του αγοριού
τα αγόρια
αγοριών (gen)
αγόρια
αγόρια (n)(nom/acc)
'
newspapers
εφημερίδες (f)(nom/acc)
.
Οι εφημερίδες των αγοριών.
4 σχόλια
The
thedogs'food
το φαγητό των σκύλων
η τροφή
τα σκυλιά
οι σκύλοι
το
dogs
thedogs'food
το φαγητό των σκύλων
η τροφή
τα σκυλιά
οι σκύλοι
σκύλων (gen)
σκύλοι (m)(nom)
σκύλους (acc)
'
food
thedogs'food
το φαγητό των σκύλων
φαγητό
φαΐ (n)(nom/acc)
τροφή
.
Το φαγητό των σκύλων.
9 σχόλια

Σχετικές συζητήσεις

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.