Γλώσσες

 • Γαλλικά - Επίπεδο 21
  Επόμενο επίπεδο: 420 πόντοι
  Σύνολο πόντων 18580 πόντοι
 • Ισπανικά - Επίπεδο 11
  Επόμενο επίπεδο: 73 πόντοι
  Σύνολο πόντων 3827 πόντοι
 • Ιρλανδικά - Επίπεδο 9
  Επόμενο επίπεδο: 363 πόντοι
  Σύνολο πόντων 1887 πόντοι
 • Γερμανικά - Επίπεδο 6
  Επόμενο επίπεδο: 37 πόντοι
  Σύνολο πόντων 713 πόντοι
 • Ιταλικά - Επίπεδο 6
  Επόμενο επίπεδο: 64 πόντοι
  Σύνολο πόντων 686 πόντοι
 • Πορτογαλικά - Επίπεδο 5
  Επόμενο επίπεδο: 11 πόντοι
  Σύνολο πόντων 439 πόντοι
 • Αγγλικά - Επίπεδο 5
  Επόμενο επίπεδο: 150 πόντοι
  Σύνολο πόντων 300 πόντοι
 • Ρωσικά - Επίπεδο 2
  Επόμενο επίπεδο: 10 πόντοι
  Σύνολο πόντων 110 πόντοι
 • Κινέζικα - Επίπεδο 1
  Επόμενο επίπεδο: 20 πόντοι
  Σύνολο πόντων 40 πόντοι
 • Ολλανδικά - Επίπεδο 1
  Επόμενο επίπεδο: 22 πόντοι
  Σύνολο πόντων 38 πόντοι
 • Ιαπωνικά - Επίπεδο 1
  Επόμενο επίπεδο: 40 πόντοι
  Σύνολο πόντων 20 πόντοι
 • Ουαλικά - Επίπεδο 1
  Επόμενο επίπεδο: 40 πόντοι
  Σύνολο πόντων 20 πόντοι
 • Δανέζικα - Επίπεδο 1
  Επόμενο επίπεδο: 47 πόντοι
  Σύνολο πόντων 13 πόντοι
 • Νάβαχο - Επίπεδο 1
  Επόμενο επίπεδο: 50 πόντοι
  Σύνολο πόντων 10 πόντοι
 • Υψηλά Βαλυριανά - Επίπεδο 1
  Επόμενο επίπεδο: 50 πόντοι
  Σύνολο πόντων 10 πόντοι
 • Σουηδικά - Επίπεδο 1
  Επόμενο επίπεδο: 50 πόντοι
  Σύνολο πόντων 10 πόντοι
 • Ελληνικά - Επίπεδο 1
  Επόμενο επίπεδο: 50 πόντοι
  Σύνολο πόντων 10 πόντοι